top of page
Voetbal

PRIVACY BELEID

Privacy beleid L.T. Voetbalacademie

Deze Privacy beleid is opgesteld omdat wij bepaalde persoonsgegevens nodig hebben van wie gebruik maakt van de diensten van L.T. Voetbalacademie, uit interesse onze website bezoekt en/of gebruik maakt van onze social media. Over de verwerking van deze persoonsgegevens door de L.T. Voetbalacademie willen we transparant zijn, vandaar deze privacyverklaring. Vanzelfsprekend gaat L.T. Voetbalacademie uiterst zorgvuldig om met persoonsgegevens en leeft de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) na. Hierna hebben wij op een rijtje gezet welke gegevens wij verwerken, waarom wij dat doen en hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan.

 

Wij behouden ons het recht voor deze privacy beleid, binnen het kader van de wetgeving, op ieder moment te wijzigen.

 

  1. Gegevens die verwerkt worden

    L.T. Voetbalacademie verwerkt uiteraard persoonsgegevens. Volgens de AVG zijn persoonsgegevens “alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon”. Dit zijn dus alle gegevens die direct of indirect tot de persoon te herleiden zijn. Bij het aangaan van een overeenkomst met L.T. Voetbalacademie verwerken wij in ieder geval de naam, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeneningnummer, geboortedatum, vereniging en het team waarin de speler speelt (indien van toepassing).

    Ook als je eerder een L.T. Voetbalacademie dienst hebt afgenomen, blijven wij dit soort persoonsgegevens verwerken. Bij gebruik van de diensten van de L.T. Voetbalacademie worden, afhankelijk van welke diensten worden afgenomen, ook de volgende persoonsgegevens verwerkt: debiteurnummer, informatie die u eventueel aan onze administratie of coördinatoren heeft opgegeven, uw financiële status bij L.T. Voetbalacademie (afgenomen diensten en producten en betalingen), eventuele gegevens die u heeft gedeeld zoals: eventuele allergieën of blessures, gegevens over afgenomen diensten.

  2. Gegevens van websitebezoekers

    Van bezoekers van onze website worden eveneens persoonsgegevens verwerkt. Het gaat daarbij om persoonsgegevens die je op onder meer de contactpagina zelf invult, zoals e- mailadres en naam.

    De gegevens die u zelf invult op social media of die wij verzamelen naar aanleiding van uw reacties op social media uitingen kunnen worden verwerkt door de L.T. Voetbalacademie. Het kan daarbij gaan om persoonsgegevens die u onder meer de contactpagina van het betreffende platform zelf invult, zoals uw e-mailadres en naam.

3. Doel gegevensverwerking

L.T. Voetbalacademie verwerkt uw gegevens om onze diensten zo goed mogelijk aan te kunnen bieden. Voor het vastleggen van de overeenkomst, het in behandeling nemen en beantwoorden van vragen en klachten, het opstellen, versturen en incasseren van facturen. Daarnaast verwerken wij de door u ingevulde gegevens bij specifieke diensten ten behoeve van specifieke dienstverlening.

L.T. Voetbalacademie verwerkt uw gegevens hoofdzakelijk om via e-mail te informeren (of in een enkel geval per brief of telefonisch). Voor deze berichten kunt u zich te allen tijde afmelden.
Als u contact met ons opneemt of wij contact met u opnemen per telefoon, e-mail, via social media, chat of op een andere manier, dan worden uw gegevens geregistreerd. Zo kunnen medewerkers van L.T. Voetbalacademie later zien dat er al eerder contact is geweest. Denk bijvoorbeeld aan vragen over de dienstverlening, klachten, facturen en betalingen, indien u deelneemt aan marktonderzoek en bij verkoopgesprekken.

L.T. Voetbalacademie kan op grond van wet- of regelgeving verplicht zijn om uw persoonsgegevens te verwerken en/of aan derden te verstrekken. Bijvoorbeeld wanneer een daartoe bevoegde autoriteit zoals bijvoorbeeld politie daarom verzoekt in het kader van een strafrechtelijk onderzoek.

 

4. Cookies

De website van L.T. Voetbalacademie maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om content en advertenties te personaliseren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Ook delen we informatie over uw gebruik van onze site met onze partners voor social media, adverteren en analyse. Deze partners kunnen deze gegevens combineren met andere informatie die u aan ze heeft verstrekt of die ze hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun services.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken.
Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig. Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies.
Noodzakelijke Cookies:
Technisch noodzakelijke cookies zijn essentieel voor de navigatie op onze website. Zonder deze cookies zijn veel basisfuncties niet mogelijk, waaronder het invullen van het aanmeldingsformulieren.
Statistieken:
Wij gebruiken cookies om het gebruikersgedrag beter te begrijpen en om u te helpen bij de navigatie op onze website. We gebruiken deze gegevens ook om de website nog beter aan te passen aan uw behoeften.
Marketing:
Wij slaan informatie op over hoe u onze website gebruikt. Zo kunnen we u aanbiedingen op maat doen, bijvoorbeeld in het kader van campagnes en direct-marketingactiviteiten. Wij zijn verantwoordelijk voor, en controleren, de verwerking van deze data.
Partnerships:
Deze cookies worden gebruikt om uw individuele product- en serviceaanbiedingen buiten onze website te laten zien. Hierbij wordt informatie over uw gebruikersgedrag doorgegeven aan partnerbedrijven. Zo kan gepersonaliseerde inhoud van ons of van deze partners worden weergeven, passend bij uw interesses.
Deze campagnes kunnen door ons of onze partners worden geëvalueerd, gevolgd en gefactureerd. Andere adverterende bedrijven kunnen cookies uit deze categorie ook uitlezen en uw gepersonaliseerde content tonen. Voor zover het gebruik van deze data onze eigen gegevensverwerking overstijgt, zijn deze andere bedrijven verantwoordelijk. Dit gebeurt zonder onze medewerking.
Uw toestemming geldt voor de volgende gebieden: www.lt-voetbalacademie.com.

 

5. Beveiliging gegevens

L.T. Voetbalacademie zorgt voor passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de persoonsgegevens te beschermen tegen onder andere verlies, vernietiging of beschadiging, onbevoegde kennisname of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens. Dit doen wij onder andere door het nemen van fysieke en organisatorische maatregelen voor toegangsbeveiliging, het afschermen van iedere desktop met gebruikersnaam en wachtwoord en autorisatiemanagement zodat uw gegevens niet voor alle medewerkers van L.T. Voetbalacademie zijn in te zien. Maar ook het up-to-date houden van software en het regelmatig testen van onze beveiligingsmaatregelen hoort hierbij.

 

6. Bewaren van gegevens

Wij bewaren uw gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor wij uw gegevens verwerken en niet langer dan wettelijk is toegestaan. De uiteindelijke bewaartermijn verschilt per soort persoonsgegevens. Als u een aanmelding bij L.T. Voetbalacademie heeft volbracht, dan bewaren wij uw gegevens in ieder geval gedurende de looptijd van de dienst door L.T. Voetbalacademie. Na afloop van de bewaartermijn worden uw persoonsgegevens geanonimiseerd dan wel gewist.

 

7. Diensten derden

L.T. Voetbalacademie maakt gebruik van diensten van andere partijen. Dit gebeurt pas na screening op het gebied van security en privacy en pas nadat het bedrijf een overeenkomst met betrekking tot het gebruik en de bescherming van persoonsgegevens heeft getekend. Werkzaamheden waarbij derden zijn betrokken zijn: (online) marketing, marktonderzoek, incasso, adverteren en analyseren van effectiviteit van advertenties, webanalyse en applicaties waarvan gebruik wordt gemaakt in het kader van werving en selectie, ledenadministratie, klantenservice en marketing, eventuele mobiele app, telefonische contacten en bankverkeer.

 

8. Verstrekking gegevens aan derden

L.T. Voetbalacademie verstrekt of verkoopt in beginsel geen gegevens aan derden. L.T. Voetbalacademie kan echter op grond van wet- of regelgeving verplicht zijn om uw persoonsgegevens te verwerken en/of aan derden te verstrekken. Bijvoorbeeld wanneer een daartoe bevoegde autoriteit zoals politie daarom verzoekt in het kader van een strafrechtelijk onderzoek.

 

9. Invloed uitoefenen op gegevensverwerking

In de AVG zijn een aantal rechten van betrokkenen vastgelegd. Iedereen heeft het recht zijn of haar persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of aan te vullen, te laten wissen, een beperking van de verwerking te vragen, te laten overdragen en kan bezwaar maken tegen verwerking van zijn of haar persoonsgegevens.

U hebt het recht om de beperking van een verwerking te verzoeken en te verkrijgen in een aantal specifieke gevallen: gedurende de periode van betwisting van de juistheid van persoonsgegevens en de controle daarvan, indien de verwerking onrechtmatig is gebleken maar u toch niet wil dat de gegevens worden gewist, indien L.T. Voetbalacademie de gegevens niet meer nodig heeft maar u de gegevens nog nodig heeft voor een rechtsvordering en wanneer u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking en nog wacht op het antwoord op het bezwaar.

U verzoekt als het ware de persoonsgegevens te markeren (tijdelijk op slot te doen) met als doel de verwerking in de toekomst te beperken.
U heeft altijd het recht om op grond van redenen die met uw specifieke situatie te maken hebben tegen: de verwerking van uw persoonsgegevens op grond van een taak van algemeen belang of een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag mocht L.T. Voetbalacademie die zijn toegekend en indien de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van L.T. Voetbalacademie of een derde, wanneer uw belangen zwaarder wegen.

 

Wanneer uw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing worden verwerkt, mag u altijd bezwaar maken tegen deze verwerking evenals tegen de profilering die betrekking heeft op direct marketing.


Wilt u gebruik maken van één van uw rechten, dan doet u dat als volgt. U kunt uw verzoek per e-mail sturen naar ltvoetbalacademie@gmail.com

 

Voor vragen over dit privacy beleid en over het beleid van L.T. Voetbalacademie kunt u contact opnemen met :ltvoetbalacademie@gmail.com

bottom of page